top of page

Aile Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Aile hukukunun konusunu, birlikte yaşama ve sosyal ve ekonomik bir birliktelik kurma iradesi ile bir araya gelmiş bireylerin, bu ilişkilerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar oluşturmaktadır. Devletin de temelini oluşturduğu bilinen aile kurumu başta, evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri...

Altunışık Hukuk Bürosu,

Aile hukukunun konusunu, birlikte yaşama ve sosyal ve ekonomik bir birliktelik kurma iradesi ile bir araya gelmiş bireylerin, bu ilişkilerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar oluşturmaktadır. Devletin de temelini oluşturduğu bilinen aile kurumu başta, evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında ittifak düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, hukuk Muhakemeleri kanununun ilgili sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine özen ve dikkat göstererek hizmet aile hukuku davalarında en iyi hizmeti vermektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:
 • Boşanma ve so bağı davalarının yürütülmesi,

 • Anlaşmalı boşanmalar ve protokol düzenlenmesi,

 • Çekişmeli boşanma davalarındaki maddi ve manevi tazminat talepleri,

 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

 • Velayet, nafaka hükümlerine aykırı davranışlarda karşı hukuki çözüm üretilmesi,

 • Aile içi şiddet veya benzeri konu hallerinde tedbir kararları alınması,

 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

 • Aile Mahkemelerinde tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 • Aile hukuku alanında tüm hukuki mevzuatlarının takibi ve güncelliğini takibi.

bottom of page