top of page

Bilişim Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Bilişim hukuku bir hak sahibinin hukuki durumlarını koruyabilmesi için elzem olan günümüz çağında gerek hukuki gerek cezai durumların ortaya çıktığı bir hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku,

Hayatımızın bu kadar içinde olmasının doğal sonucu bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı sonucunda ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklardır. Teknolojinin hızla gelişmesi karşısında, bu alanda yer alan düzenlemeler de hızla değişmekte ve ciddi bir takip gerektirmektedir. Söz konusu takip yalnızca bilişim hukuku mevzuatını değil aynı zamanda bilişimi teknik anlamda bilmek ve takip etmek gerekliliğini de kapsamaktadır.

Şavlı Hukuk Bürosu, müvekkillerine ihtiyaç duyduğu hukuki hizmeti verirken yalnızca mevzuatı yorumlamamakta, teknik ekipten de yardım almaktadır. Böylece, teknik anlamda da daha derin ve pratik hukuki hizmeti sağlayabilmektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından Bilişim Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:
  • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,

  • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,

  • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi,

  • Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürüte bilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı  hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması,

  • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,

  • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması,

  • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

​​

bottom of page