top of page

Enerji ve Madencilik

Danışmanlık & Hizmeti

Hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünse de, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir.

Enerji ve Madencilik Hizmetleri,

Hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünse de, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Serbest piyasa kurallarının giderek hakim olduğu bu piyasada henüz oturmuş hukuki bir alt yapının bulunmaması, ciddi yatırım niyeti taşıyan yatırımcılar için büyük risk anlamına gelmektedir.

Enerji ve Madencilik kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

Her türlü enerji ihalelerinde hukuki danışmanlık,

Rafinerici, işleme, madeni yağ,  depolama, iletim ve dağıtıcı lisansı gibi her türlü lisans başvurularının müvekkil firma adına yapılması ve başvuru dosyasının hukuki açıdan incelenmesi, başvuru sürecinin takip edilmesi, Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin bağlı oldukları mevzuat ve yeni düzenlemeler hakkında genel hukuki danışmanlık, Dağıtıcı, bayilik lisansı gibi lisans sahibi işletmeciler arasındaki her türlü sözleşmenin hazırlanması, Madeni Yağ sektöründe Fason Sözleşmeleri, Bayilik ve tek yetkili satıcılık sözleşmelerinin düzenlenmesi.

ALTUNIŞIK, tarafından Enerji ve Madencilik alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri,

  • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,

  • Enerji  şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili raporlarının hazırlanması, hisse devirleri,

  • İmtiyaz sözleşmeleri,

  • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri,

  • Üretim paylaşım sözleşmeleri,

  • Vergi dağıtım sözleşmeleri,

  • Lisans sözleşmeleri,

Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page