top of page

Fikri Mülkiyet Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Marka/patent/endüstriyel tasarım ihlallerinin araştırılması, ihtarname çekilmesi, tecavüzün tespiti, önlenmesi, tazmini davalarının yürütülmesi ile buna bağlı oluşabilecek suçların müştekilerinin veya faillerinin yasal haklarının kullanılması konularında çalışılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku,

Marka/patent/endüstriyel tasarım ihlallerinin araştırılması, ihtarname çekilmesi, tecavüzün tespiti, önlenmesi, tazmini davalarının yürütülmesi ile buna bağlı oluşabilecek suçların müştekilerinin veya faillerinin yasal haklarının kullanılması konularında çalışılmaktadır.

ALTUNIŞIK, tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Tecavüzün ref’i davaları

 • Tecavüzün men’i davaları

 • Tecavüzün tespiti davaları

 • Eser sahibinin tespiti davaları

 • Manevi hakların ihlali halinde maddi tazminat davaları

 • Manevi haklara tecavüz halinde manevi tazminat davaları

 • Şahsi menfaatlerin ihlali halinde manevi tazminat davaları

 • Maddi hakların ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları

 • Mali ve manevi haklara tecavüz halinde açılabilecek ceza davaları

 • Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili

 • Marka, patent, tasarım başvurusuna itiraz

 • Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi

 • Marka, patent, tasarım yenileme ve devir işlemleri

 • Marka, patent, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi

 • Marka, patent, tasarımlarda adres ve ünvan değişikliği

 • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

bottom of page