top of page

Gayrimenkul

Danışmanlık & Hizmeti

Gayrimenkul dava türleri olarak geçen taşınmazlara ait davaların birçok türü bulunmaktadır. Eşya hukukun alt dalını oluşturan gayrimenkul davaları kapsamında, ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılır. Gayrimenkuller üzerindeki hukuka aykırı durumun düzeltilmesi amaçlanır.

Gayrimenkul,

Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi yönünde hizmet vermektedir. Ayrıca, gayrimenkul proje gelişimi konusunda kapsamlı ve hatırı sayılır bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip avukatlarımız tarafından, gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler de dahil olmak üzere yerli ve yabancı müvekkillerimize gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve gayrimenkul üzerine ayni veya şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve buna dair görüşmelerin yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

ALTUNIŞIK, tarafından Gayrimenkul alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Tapu işlemleri,
• Kiralama  sözleşmeleri,
• Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri,
• Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence),
• Alım – Satım  sözleşmeleri,
• Projelerin çevre  mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
• Gayrimenkul  finansmanı,
• Yabancıların mülk  edinmesi,

bottom of page