top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

İş ilişkisi içinde işçinin ekonomik ve kişisel bakımdan bağımlı ve güçsüz konumda olması hem iş hukukunun doğumuna hem de bu hukuk dalının özel uzmanlık gerektiren bir hukuk disiplini olmasına yol açmıştır. Uzman kadromuz ile ofisimizde prosedürün en iyisini vermektedir.

inşaat işçileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

Müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde odalık çalışarak, istihdam sürecinin başlangıçtan sona kadar prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta, gerek görüldüğü durumlara müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek ve hizmet vermektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

  • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması

  • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi

  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması

  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

bottom of page