top of page

Kişisel Verilerin Korunması

Danışmanlık & Hizmeti

Kişisel verilerin korunması, Anayasa’nın 20. Maddesi’nin son fıkrası ile güvence altına alınan temel haklardan biridir. Bu fıkra kapsamında; Kişisel verilerinizin korunması adına ofisimizde konuya uzman avukatlarımız hizmet vermektedir.

Temiz Modern Masa

Kişisel Verilerin Korunması,

(KVKK) kapsamında müvekkillerin tabi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması, müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara eğitimlerinin sunulması konularında hukuki hizmetler vermektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından Kişisel Verilerin Korunması alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tabi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,

  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkın-dalık eğitimlerinin sunulması,

bottom of page