top of page

Sağlık ve İlaç

Danışmanlık & Hizmeti

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara, ilaç, biyo teknoloji, tıbbi cihazlar, klinik araştırmalar ve özel hastaneler dahil olmak üzere pek çok farklı alanı kapsayan hukuki hizmetler sunmaktadır.

Sağlık ve İlaç,

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara, ilaç, biyo teknoloji, tıbbi cihazlar, klinik araştırmalar ve özel hastaneler dahil olmak üzere pek çok farklı alanı kapsayan hukuki hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimize ilgili alanda genel danışmanlık hizmeti verilmesinden, sözleşmelerin hazırlanmasına; izin ve prosedürlerin yerine getirilmesinden ilgili idari mercilerde temsiline ve müvekkillerimizin resmi merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde hak ve menfaatlerini korumak için hukuki, idari ve cezai yargılama süreçlerinde temsil etmekteyiz.

ALTUNIŞIK, tarafından Sağlık ve İlaç alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İlaç ham maddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme  sözleşmelerinin hazırlanması    

  • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

  • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması

  • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

  • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)

  • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

  • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri

  • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

bottom of page