top of page

Sigorta ve Taşıma Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Hızla gelişen ve değişen sigortacılık ve taşıma sektörü ve ilgili hususları düzenleyen kanun ve diğer yasal mevzuata uygun olarak  hukuki sorunlarına ilişkin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız. 

Sigorta ve Taşıma Hukuku,

Hızla gelişen ve değişen sigortacılık ve taşıma sektörü ve ilgili hususları düzenleyen kanun ve diğer yasal mevzuata uygun olarak  hukuki sorunlarına ilişkin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız. 

Ofisimiz, sigorta hukuku kapsamında olumsuz neticelerle karşılaşmamak için yasal mevzuat çerçevesinde önem taşıyan teminat miktarları, kapsamı, muafiyetler ve risk sonuçlarını dikkate alarak her türlü hukuki desteği profesyonel iş anlayışıyla sağlamakta olup, henüz zarar oluşmadan önce müvekkillerimizin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için sigorta sözleşmelerinin revizesi ve uyarlanması çalışmalarını yürütmektedir. 

Tüm bunlara paralel olarak, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda ise, rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, sigorta kapsamında olup olmadığı, kusur durumu, sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususlar önem taşımakta olduğundan bu süreçte de gerekli tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında da faaliyet göstermekteyiz. 

ALTUNIŞIK, tarafından Sigorta ve Taşıma Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Sigorta şirketlerinin kurulması ve faaliyetlerinin izlenmesi,

  • Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her alanda hukuki destek,

  • Emeklilik, sağlık sigortası,kasko sigortası,trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası,hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü,

  • Yerli ve yabancı müvekkilleri sigorta şirketleri ile  çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil,

bottom of page