top of page

Şirketler Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Şirketler Hukuku kapsamında verilen hizmetlerimiz ticaret hukuku mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

 Adalet Ölçekler

Şirketler Hukuku,

Yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme unvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi ve toplantının sağlıklı olarak sona erdirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki hizmet vermektedir. Bunun yanında, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca ofisimiz şirket kuruluşlarına konkordato hizmeti vermektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması,

  • Sermaye  artırımları/indirimleri,

  • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık,

  • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık,

  • İrtibat bürolarının kurulması,

  • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler,

  • Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Diligence),

bottom of page