top of page

Turizm Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu, Yerli ve Yabancı Yatırımcıların dikkatini çeken alanlarda Bakanlıkça yapılan tahsislerden doğan uyuşmazlıkların çözümü ile bu konulardaki proje yönetimli hukuki ve idari takiplerin yürütülmesinde son derece deneyimlidir

Turizm Hukuku,

Bir hizmet endüstrisi olan turizm insanların bireysel olarak veya topluluklar halinde başka bir bölgeyi, başka bir ülkeyi  gezmeleri, kültürel, sosyal etkileşimler sağlamaları ve burada bir süre konaklamalarının içinde bulunduğu sektördür. Turizm sektörü içerisinde turistler, turist grupları, tur rehberleri, acentalar, oteller gibi unsurlar bulunmaktadır. Turizm hukuku bu gibi unsurları düzenleyen turizm kurallarının tamamından oluşan bir hukuk dalıdır.Turizm hukuku tüm bu unsurlar ve bunların arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerden doğan ihtilaflarla ilgilenmektedir.

ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu, danışmanlığı olarak müvekkillerimize Otel, Hotel, Tatil Köyü gibi turizm işletmelerinin satın alınması ve devri, Otel-Acenta arasında ihtilafların çözümü, Acente Sözleşmeleri, Taşeronluk ve Alt Taşeronluk Sözleşmeleri, Otel-müşteri arasındaki ihtilafların çözümü gibi bir çok konuda ofisimiz hizmet vermektedir..

bottom of page