top of page

Uluslararası Ticaret

Danışmanlık & Hizmeti

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel ekonominin ve ticaretin artması sonucu ticaret hukuku, derinleşerek yepyeni bir hukuk dalına ihtiyaç doğurmuştur.

Uluslararası Ticaret,

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel ekonominin ve ticaretin artması sonucu ticaret hukuku, derinleşerek yepyeni bir hukuk dalına ihtiyaç doğurmuştur. Uluslararası ticaret hukuku son yıllarda önem kazanan bir hukuk dalı olmakla beraber içerdiği ekonomik rezerv açısından büyük bir öneme sahiptir. Uluslararası ticaret hukuku, hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanında düzenlemelere sahiptir. Ticaret hukukunun alt başlığı gibi görünse de Uluslararası hukuk, kapsamı ve etkisi itibarı ile yeni bir hukuk başlığı olarak nitelendirilebilir. Binaenaleyh Uluslararası Ticaret Avukatı diye bir terim hukuk literatürüne girmiştir. Uluslararası Ticaret Avukatı yabancı dile ve ticaret hukukuna hakim ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında ofisimiz hizmet vermektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından Uluslararası Ticaret alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Yurt içi ve yurt dışında açılan damping soruşturmaları,

  • Yurt içi ve yurt dışında açılan sübvansiyon soruşturmaları,

  • Korunma önlemi soruşturmaları,

  • Gözetim uygulaması başvuruları,

  • Askıya alma, kota ve tarife kontenjanı başvuruları,

  • Değişen mevzuata ve uygulamalara ilişkin raporların düzenlenmesi,

  • Ticaret politikası danışmanlığı,

bottom of page