top of page

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

Danışmanlık & Hizmeti

Aşağıda sayılan hizmetlerimizin yanı sıra ofisimiz, ülkeler arası ticaret için uluslararası standartlara uyum amacıyla mevzuat incelemesi ve yabancılık unsuru içeren işlemlerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumlanması konularında da hizmet sunmaktadır.

Toplantıda

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü,

Uluslararası Hukuk alanında özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının karşılaştıkları meseleler, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Türk vatandaşlarının başka ülkelerde yaşadıkları sorunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı mekanizmalarının kullanılması, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ya da Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) nezdinde korunması, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA) ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası gemi ve uçak sicilleri nezdinde işlemler ve benzeri diğer konularda çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.

ALTUNIŞIK, tarafından Uluslararası işlemler ve Uyuşmazlık Çözümü alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İhracat ve ithalattan  kaynaklı yurt dışı alacakların takibi

  • Yargı kararlarının  yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi

  • İhracat ve saikinin  hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Şirketlere yatırım  teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Gümrük  işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü

  • İthalatta haksız  rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması

  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi,  taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü

bottom of page