top of page

Vekaletname

Bize getirin işlerinizi biz takip edelim

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği kişiye ait yazılı bir belgedir. Aşağıdaki bilgiler ile ve vekaletname örneklerine ilişkin avukatlarımıza vekaletname verebilirsiniz.

Blur yapın

Vekaletname Bilgileri
Avukatlarımızın Genel Bilgileri

Ümmü Altunışık

Antalya Barosu - Baro Sicil :1611
Üç Kapılar V.D. : 10312913516
T.C. Kimlik No : 10312913516
Adres : Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi Pınarlar Sitesi A Blok Kat.2 Daire.5

*Vekaletname örnekleri ve açıklamaları kısaca bilgilendirme amacı ile yazılmış olup örnek vekaletnameler içeriği itibari ile daha geniş veya dar yetkileri içerebilir. Yukarıda yazılı vekalet örneklerinin açıklamaları, vekaletname içeriğindeki terimlerin açıklamaları, tam olarak vekaletnamenin veya terimlerin karşılığı olmayabilir, ayrıca çıkarılma aşamasında ihtiyaç duyulan öğeleri de tam olarak yansıtmayabilir. Söz konusu vekaletnameleri örnek alarak kullanan kişiler bu şartları bilerek kullanmalıdır. Bu sayfada yazılı olan ve bu sayfanın bağlantılarında yazılı vekaletname örneklerinden dolayı hiç bir yasal taahhüdümüz sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Vekaletname Nedir !
Neden Vekaletname Vermeliyim

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği kişiye ait yazılı bir belgedir. Davaya vekalet, Hukuk Muhakemeleri Kanun'unun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir. Davaya vekalet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.

bottom of page